Sheri Fox gave me a tip to try willPower & grace®, which is at Stockholm Danscenter. It feels like one of those functional classes that seem to be everywhere these days. Functional probably isn’t the right word – or maybe it’s exactly right – depending on how you define it. In other words, you use only your body weight as resistance in dynamic exercises. You get, as Sheri says, a smarter body. Just what I want!

Sheri Fox som instruerar på Danscenter tipsade mig om klassen willPower & Gracesom också känns sådär trendigt funktionellt som det mesta ska vara just nu. Funktionellt är förmodligen inte det rätta namnet på det jag menar – eller så är det just det, beroende på hur man definierar funktionell träning. Vad jag syftar på är när man nästan enbart använder kroppen som motstånd och gör dynamiska övningar. Eller som Sheri själv menar: en smartare kropp. Precis vad jag vill ha!

Read More

Leave a Reply